ఉత్పత్తులు

బిందు టేప్

పివిసి బాల్ వాల్వ్

నీటిపారుదల వాల్వ్

ఫిల్టర్

డ్రిప్పర్స్ మరియు స్ప్రింక్లర్

మినీ వాల్వ్ మరియు అమరికలు

బిగింపు సాడిల్

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్

అరి వాల్వ్

ఎరువుల ఇంజెక్టర్లు వెంచురి

పివిసి లేఫ్లాట్ గొట్టం మరియు అమరికలు

ఉపకరణాలు మరియు ఇతరులు