ఉత్పత్తులు

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్

డ్రిప్ టేప్

PVC బాల్ వాల్వ్

నీటిపారుదల వాల్వ్

డ్రిప్పర్స్ మరియు స్ప్రింక్లర్

మినీ వాల్వ్ మరియు ఫిట్టింగులు

క్లాంప్ జీను

ఫిల్టర్ చేయండి

అరి వాల్వ్

ఎరువుల ఇంజెక్టర్లు వెంచురి

PVC లేఫ్లాట్ గొట్టం మరియు అమరికలు

ఉపకరణాలు మరియు ఇతరులు