ఉత్పత్తులు

డ్రిప్ టేప్

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్

PVC బాల్ వాల్వ్

ఫిల్టర్ చేయండి

బిగింపు జీను

మినీ వాల్వ్ మరియు ఫిట్టింగులు

డ్రిప్పర్స్ మరియు స్ప్రింక్లర్

నీటిపారుదల వాల్వ్

అరి వాల్వ్

ఫర్టిలైజర్ ఇంజెక్టర్లు వెంచురి

PVC లేఫ్లాట్ గొట్టం మరియు అమరికలు

సాధనాలు మరియు ఇతరులు